NOVIKOVA, T. I.; POLUBOYAROVA, T. V.; ZAYTSEVA, Y. G. TDZ-INDUCED MULTIPLICATION OF Disanthus cercidifolius MAXIM. PLANT CELL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY, v. 20, n. 13-14, p. 528-533, 13 ago. 2019.